Monday, January 14, 2013

Banghay-Aralin sa Filipino 4


Mala-Masusing Banghay Aralin sa Filipino 4
Pang-Abay

Asignatura: Filipino
Level: Ikaapat na Baitang
Bilang ng Estudyante: 50
Kakayahan ng Klase:  Heterogenous
Duration:Isang Oras
Unit: 1
Paksang-Aralin: Pang-Abay

I. Mga Inaasahang Bunga

Sa  katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang;
a.    natututukoy ang pang-abay sa isang pangungusap;
b.    nagagamit ang pang-abay upang makabuo ng pangngusap; at
c.    nauuri ang pang-abay

II. Layunin

a. Natutukoy ang katuturan ng Pang-Abay.
b. Malaman ang pagkakaiba ng Pang-Abay sa iba pang bahagi ng pananalita.

III. Kagamitan

a. Flash Card ng mga Bugtong na may mga Pang-Abay, Libro, at Activty Card
b.    Sanggunian: 
·         Lalunio, Lydia P., Hiyas sa Wika. LG & M Corporation, Quezon City. 2007

IV. Pamamaraan
Mga Aktibidadis
Slide No.
1      Itanong :
·         Sino sa klase ang may alam kung ano ang bugtong?

·          Sinu-sino ang mahilig sa bugtong?SLIDE 5
·       Sagutin ang mga sumusunod na bugtong:
·         Nagsaing si Insiong, sa ilalim ng gatong. (Kinakain  ito, lalong masarap kung may tsaa)
·         Wala sa langit, wala sa lupa, kung lumakad ay patihaya. ( isang sasakyan ito sa tubig)
·         Bituing buto’t balat, kung pasko lamang kumikislap. ( isinasabit ito tuwing pasko o di kaya ay kung malapit na ang pasko)SLIDE 6
Itanong:
·         Sa unang bugtong, saan daw nagsaing si Insiong?
·         Sa ikalawang bugtong, papano lumakad ang tinutukoy na bagay?
·         Sa ikatlongng bugtong,kailan naman kumikislap ang bituing buto’t balat?
SLIDE 7
Ipasuri ang mga sumusunod na pangungusap:
1.     Nagsaing si Insiong sa ibabaw ng gatong
2.    Patihayang lumakad ang bangka
3.     Tuwing pasko kumikislap ang bituing buto’t balat.SLIDE 8
Anong bahagi kaya ng pananalita ang mga salitang may salungguhit?

SLIDE 9
Ano ang pang-abay?

SLIDE 10
Pangkatang Gawain:
Bumuo ng 3 grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ng Folder. Bibigyan ng guro ang bawat grupo ng oras upang matapos ng grupo ang lahat ng kailangang sagutin sa Activity Card. Kapag natapos ang mga Gawain sa Activity Card, ipapasa ito sa kabilang grupo at gagawin naman ang panibagong Activity Card na naipasa sa sariling grupo. Kailangang masagutan ang 3 Activity Card na ibibibgay sa inyo. Maghandang ibahagi ang inyong gawa sa klase.

SLIDE 11
Activity Card 1

Pang-abay na Pamaraaan

Pansinin at suriin ang mga pangungusap:
·         Magaling sumayaw ng Tinikling si Ana
·         Matulin tumakbo ang kabayo ni Mang Ben.
·         Nagdasal nang taimtim si Janna.

SLIDE 12

Ano ang inilalarawan ng mga salitang may salungguhit?
Ano ang Pang-Abay na Pamaraan?


SLIDE 13
  Activity Card 2

Pang-abay na Pamanahon

Suriin ang mga pangungusap:
·         Ang buong pamilya ay nagsisimba tuwing Linggo.
·         Mamaya kami bibili ng pagkain
·         Maghahanda kami ng pagkain pagkatapos ng simba.

SLIDE 14

Ano ang inilalarawan ng mga salitang may salungguhit?
Ano ang Pang-Abay na Pamanahon?


SLIDE 15
Activity Card 3

Pang-abay na panlunan

Suriin ang mga pangungusap:
Pumasok sa paaralan ang kambal.
Hinintay nila ang kanilang nanay sa harap ng gate.
Kumain sila ng cake sa bakery.SLIDE 16

Ano ang inilalarawan ng mga salitang may salungguhit?
Ano ang Pang-Abay na Panlunan


SLIDE 17
2.    Paglalagom

·         Ano ang pang-abay?
·         Anu-ano ang uri ng pang-abay?SLIDE 18
V.           V. Takdang-Aralin
Magsalaysay ng isang karanasan sa isang pagdiriwang na hindi malilimutan tulad ng pasko, pista, kaarawan at iba pa. Gumamit ng mga pang-abay isulat ito sa isang buong papel.SLIDE 19Inihanda Para Kay:

Dr. Myrna C. Bigueja
Associate Instructor 1

No comments:

Post a Comment